Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Calycina vulgaris (Fr.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2016.

 
 

 
 

Novi Sad, 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, uglavnom na drvetu vrbe (Salix) bez kore ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije površinske, prečnika do 0,5-1 mm, sa kratkom drškom. Himenijum čisto beo kad je svež, a žućkast kad se osuši, konkavan do ravan, sa talasastom ivicom. Receptakulum kupulatan, beličast, sa dlakama na spoljašnjoj strani. Drška bezbojna, kratka, dužine 0.2-0.3 mm, glatka.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa čvrstim zidovima, dimenzija 10-15 x 3-5 µm. Dlake cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja, 15-20 × 3-4 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 35-45 × 4-5 µm, J-, kr.+. Parafize cilindrične, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore cilindrične do blago zakrivljene,  hijaline, bez pregrada, 6-10 × 1,5-2 µm, sa 1-2 uljane kapljice na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa i Grenland.

Ref.: Morozova, I.I. (2014) New records of discomycetous fungi from Ukraine.

             Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.