Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ceratosphaeria lampadophora (Berk. & Broome) Niessl

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čortanovci), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Čortanovci), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Čortanovci), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Askomate prečnika 0,65-1,1 mm, okruglaste do kruškaste, često nepravilnog oblika zbog zbijenog rasta, delimično uronjene u supstrat, tamno braon do crne, sa cilindričnim crnim vratom dužine 0,6-1 (4) mm i prečnika 200-250 µm.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 180-230 x 8-9,5 µm, cilindrični, prilično tankih zidova, sa kratkom drškom, apikalna pora vidljiva, prečnika oko 2,5 µm i visine oko 4 µm. Spore cilindrične do usko cilindrično-vretenaste, zašiljenih krajeva, često blago zakrivljene, tankih zidova, hijaline, sa 5-7 septi (na mestu septi nisu sužene), sa uljanim kapima, glatke, bez želatinoznog omotača, 58-76 x 3,5-4,5 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Afrika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.