Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Chlorosplenium chlora (Schwein.) M.A. Curtis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
     
   
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
   
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulom drvetu bez kore, kako listopadnog (Castanea, Quercus) tako i četinarskog drveća (Abies, Tsuga). Apotecije prečnika do 2 x 3 mm, površinske, sedeće do subsedeće, u početku okruglaste i zatvorene a zatim postaju peharaste do skoro diskoidne. Himenijum žut sa maslinasto-zelenom nijansom, vremenom bledi i postaje beličast ili krem-žut i na kraju crn. Spoljašnja strana gola, iste boje kao himenijum, tamnija prema osnovi; ivica valovita.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura intricata, debljine (5-) 10-20 (-40) µm, sastavljen od hijalinih to tamnih ćelija, prečnika 1-3 µm, tankih zidova. Središnji ekscipulum od rastresite textura intricata, sastavljen od hijalinih to svetlo braon ćelija, prečnika 3-4 µm, tankih zidova. Spoljašnji ekscipulum debljine 25-105 µm, od jednog ili dva sloja. Unutrašnji sloj od textura angularis, sastavljen od ćelija sa svetlo braon zidovima, dimenzija 3-10 x 5-18 µm, često prožet sa malim džepovima od textura intricata. Spoljašnji sloj od textura angularis do textura globulosa, sastavljen od tamnih ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 3-10 x 3-7 µm, postavljenih paralelno sa spoljašnjom površinom apotecije. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, u donjem delu suženi u kratku dršku, na vrhu zaobljeni do subkonični, nepravilno biserijatni, (40-) 45-55 (-60) x (4-) 5-6 (-7) µm, J+, kr.+. Parafize končaste, hijaline, sa pregradama, granate pri osnovi, prečnika 1,5-2 µm, jedva nadvisuju askuse. Spore vretenasto-elipsoidne, glatke, bez pregrada, sa dve uljane kapi, (5-) 6-7 (-9) x 1,5-2 (-3) µm.

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Australija, Jamajka, Japan, Rusija (Dixon 1974), Tajvan (Wang 2007), Španija (E.Rubio).

Ref.: Dixon, J.R. (1974) Chlorosplenium and its segregates. I. Introduction and the genus Chlorosplenium.              Mycotaxon, Vol.1(2):65-104.

          Wang, Y-Z. (2007) Chlorosplenium chlora, a discomycete new to Taiwan.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.