Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria aestivalis (Pollock) Whetzel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-4 mm, sa kraćom ili dužom drškom. Himenijum gladak, oker do braon boje. Receptakulum u početku blago peharast a zatim raširen do duboko peharast, gladak, spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška prava, ređe vijugava, ponekad crnkasta i sužena pri osnovi, dužine 1,2-7 (-11) mm i širine 0,1-0,8  mm. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa-subangularis, oštro ograničen ali slabije razvijen (debljine 20-40 µm, oko 3-5 slojeva ćelija), sastoji se od hijalinih do slabo pigmentisanih ćelija umereno tankih zidova, snažno priljubljenih a ponekad se produžuju u dlake po obodu, dršci i ivici apotecije. Središnji ekscipulum od textura intricata dobro razvijen, sastoji se od hijalinih do slabo pigmentisanih labavo povezanih ćelija. Askusi sa 8 spora, uniserijatni (ponekad u mrtvom stanju biserijatni prema vrhu), usko do ponekad široko cilindrični, 68-92 × 5-8 µm; J+(p), kr.+. Parafize prave, končaste, tupe, retko sa pregradama, jednostavne ili u donjem delu granate, prečnika 1,5-2,5 µm, ne nadvisuju askuse. Spore usko do široko elipsoidne, glatke, hijaline, bez pregrada, često asimetrične (spljoštene na jednoj strani), na krajevima često sa po dve male uljane kapi, (5,6-) 7,7-11,2 (-12)  ×  1,9-3,3 (-4) µm. Stanište: Raste u manjim ili većim grupama na otpalim mumificiranim plodovima voća (Malus, Cydonia, Prunus). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

Reference:

-Galán, R., Palmer, J.T. (2001) The occurrence of the rare Ciboria aestivalis in Europe.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.