Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2016.

 
 

 

Apotecije prečnika 4-12 mm, peharaste do tanjiraste, izlaze iz stromatiziranih plodnih ljuspi, sa ± dugom drškom. Himenijum gladak, oker do oker-braon; ivica sa finim belim dlakama, često ispucala, valovita, kod starijih primeraka često savijena na dole. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum i fino pahuljičasta. Drška duga, vijugava, 10-35 x 0,3-1 mm, tamnija od apotecije. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrično-glavičasti, 95-145 × 6-9 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, bez pregrada, prema vrhu neznatno proširene do 5 µm. Spore elipsoidne do nepravilno jajaste, glatke, hijaline, bez uljanih kapi, 7,5-10,5 x 4,2-6 µm. Stanište: Raste u proleće, pojedinačno ili u manjim grupama na otpalim muškim resama leske (Corylus) i jove (Alnus), na ženskim resama se retko javlja. Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.