Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria batschiana (Zopf.) N.F.Buchw.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 

Apotecije prečnika 5-15 (-20) mm, izlaze iz crnkaste podloge, u početku peharaste a zatim raširene. Himenijum braon, gladak; ivice često ispucale, valovite. Spoljašnja strana iste boje ako himenijum, u početku paperjasta a zatim glatka. Drška često veoma duga (do 5 cm). Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrično-glavičasti, 100-150 x 6-9 µm, J+(p). Parafize cilindrične, bez pregrada, hijaline, širine oko 3,5 µm, prema vrhu nisu proširene. Spore izduženo elipsoidne do ovalne sa zaobljenim krajevima, glatke, hijaline, 6-12 × 4-6 µm, obično sa po jednom sitnom uljanom kapi na oba kraja. Stanište: Parazit/saprob, raste u jesen, u grupama na trulim žirevima hrastova (Quercus spp.). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Japan (GBIF).

 

Reference:

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.