Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2018.

 
 

 

Apotecije prečnika do 10 mm, izlaze iz sklerocije koja je uronjena u tkivo domaćina, u početku zaobljene, zatim peharaste i na kraju ravne. Himenijum gladak,  oker do braon boje, ivica savijena na gore. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, glatka, blago voštana. Drška vrlo tanka, dužine 2-8 (-25) mm, ± cilindrična, u gornjem delu iste boje kao spoljašnja površina himenijuma a u donjem delu malo tamnija. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni, 130-160 x 9-10 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, blago proširene na vrhu. Spore ovalne ili nepravilno elipsoidne, 9-10 (-12) x 5-6 (-7) µm, hijaline, bez uljanih kapi. Stanište: Raste u proleće, pojedinačno na otpalim muškim resama vrbe (Salix) i topole (Populus). Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.