Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciboria conformata (P.Karst.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2013.

 
 

 

Apotecije u početku peharaste a zatim raširene, prečnika do 5 mm. Himenijum gladak, svetlo oker-žute boje. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, fino beličasto dlakava. Drška prava, postepeno sužena i tamnija pri osnovi, dimenzija 2 x 0,2-0,3 mm. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa,  sastavljen od okruglastih ćelija prečnika oko 30 µm. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrično-glavičasti, 70-95 x 5,5-7 µm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, sa pregradama, 90 x 2,5-3,3 µm, prema vrhu blago proširene. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, bez pregrada, 7,5-10 (-11) x 4-5,5 µm, sa jednim jedrom, veoma nejasno vidljivim. Stanište: Raste pojedinačno ili u manjim grupama na otpalim listovima jove (Alnus), ponekad breze (Betula) i topole (Populus). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.