Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciliolarina laetifica Huhtinen

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulom drvetu četinara. Apotecije površinske, subsedeće do sa drškom, prečnika do 0,2-0,5 mm. Himenijum beo kad je svež, a oker ili žućkast kad se osuši. Receptakulum peharast do plitko peharast, beličast i svež i suv, sa kratkim beličastim dlakama na spoljašnjoj strani i na ivici. Drška, ako postoji, cilindrična, tanka.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrično-glavičaste, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke sa fino granulisanim vrhom, 12-20 × 2,5-3 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 35-55 × 5,5-6,3 µm, J+(p)/-, kr.+. Parafize cilindrične, često na vrhu blago propirene, širine 1,5-2,8 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne do klinaste,  hijaline, bez pregrada, 4,8-6,7 (-7,5) × (1,5-) 2-2,5 (-3,2) µm, sa puno sitnih do krupnih uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A., Huhtinen, S. (2002) A few out of many – interesting inoperculate, lignicolous discomycetes  from Norway.

           Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.