Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ciliolarina laricina (Raitv.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulom drvetu četinara. Apotecije površinske, subsedeće do sedeće, prečnika 0,1-0,2 mm. Himenijum beo i svež i suv. Receptakulum peharast, beličast i svež i suv, sa kratkim beličastim dlakama na spoljašnjoj strani i na ivici. Tamni bazalni prsten postoji.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrično-glavičaste, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke sa fino granulisanim vrhom, 10-15 × 3-5 µm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, 40-50 × 5-7,5 µm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, često na vrhu propirene, širine 1,5-4 µm, ne nadvisuju askuse. Spore elipsoidne do jajasto-elipsoidne,  hijaline, u početku bez a zatim sa jednom pregradom, 7-11 (-12) × 2,5-3,5 (-4) µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

           Svrček M. (1977) New or less known Discomycetes. VI.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.