Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cistella grevillei (Berk.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Neradin), 2019.

 
 

 
 

Vlasina (Bratašnica), 2021.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulim stabljikama različitih zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,5-1 mm. Himenijum beličast do svetlo žut i svež i suv (kod prezrelih potamni). Receptakulum peharast do plitko peharast, iste boje kao himenijum, po ivici i obodu pokriven kratkim beličastim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, dimenzija 8,6-16 × 5,2-11 µm. Dlake cilindrične do subglavičaste, sa 0-1 pregradom, hijaline, sa tankim zidovima, dimenzija 30-75 × 2,5-4,5 µm, u gornjem delu sa finim trnovima, ispod glatke. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 43-56 × 4,5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrično-lanceolatne, zašiljene, širine 2-4 µm, nadvisuju askuse za 4-12,5 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, prave, hijaline, bez pregrada, 8-13 × 1,8-2,3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.