Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cudoniella clavus (Alb. & Schwein.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Bosnia and Herzegovina (Zelengora), 2017.

 
 

 
 

Cer, 2022.

 

 

Opis: Raste krajem leta i u jesen, pojedinačno ili u grupi na grančicama i listovima listopadnog drveća i grmlja, kao i na trulim zeljastim stabljikama, uvek na jako vlažnim mestima. Askomata 3-12mm u prečniku, u početku čigrasta a kasnije jastučasta sa izraženom drškom (do 20 mm). Himenijum vlažan, gladak, sivo-beličast do oker-beličast, ponekad sa blago ljubičastom nijansom. Spoljašna strana iste boje ili malo svetlija od himenijuma. Drška kratka, zdepasta, bočna (ponekad rudimentirana ili odsutna), 5-20 x 0,7-1,5 mm, jednake širine ili tanja ka vrhu ili osnovi; glatka, beličasta, ka vrhu braon a prema osnovi braonkasto-crna.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, (90-) 100-115 x 9-10 µm, cilindrični, variraju u dužini, J+(p), kr.+. Parafize končaste, sa pregradama, ponekad granate, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore elipsoidno-vretenaste, često uže na jednom kraju, glatke, hijaline, (8-) 9,5-15 x (3,5-) 4-5 µm, bez uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Australija (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.