Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cyclaneusma minus (Butin) DiCosmo, Peredo & Minter

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 

Plodna tela 1-1,5 x 0,5 mm, konveksna do jastučasta, sedeća, razvijaju se u tkivu četina čiji epidermis na kraju puca i pritom ostaje sa obe strane plodnog tela u vidu izduženih struktura koje su prekrivene finom, belom mrežom hifa na strani prema plodnom telu. Himenijum grub, oker do oker-braon. Askusi sa 8 spora, 110-120 x 12-14,5 µm, J-. Parafize končaste, sa pregradama, poneke razgranate i nepravilno glavičaste na vrhu. Spore vretenaste, glatke, hijaline, blago zakrivljene, sa 1-2 pregrade u centralnom delu, ispunjene zrnastim sadržajem, 75-85 × 2-3 µm, u askusima spiralno zbijene. Stanište: Raste u grupama (u redovima) tokom godine na otpalim četinama borova (Pinus). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.