Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Dumontinia tuberosa (Bull.) L.M. Kohn

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 
 

 

Apotecije u početku peharaste a vremenom postaju tanjiraste, glatke, prečnika 10-30 mm. Himenijum kestenjasto-braon; spoljašna površina slično obojena ili svetlija, ivica delom savijena prema gore. Drška do 3-10 cm duga, ± izuvijana, glatka, tamnije braon, duboko uronjena u supstrat, izlazi iz nepravilno-okruglaste, crno-braon sklerocije, dužine do 15 mm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni, 150-180 × 10-12 µm, J+(p). Parafize široke 2-3 µm, končaste, prema vrhu neznatno proširene, sa pregradama (teško se uočava). Spore elipsoidne, glatke, 12-17 × 6-9 µm, sa po jednom uljanom kapi na oba kraja, bez pregrada (retko sa jednom). Stanište: Parazit, raste u rano proleće u grupi na rizomima različitih vrsta iz roda Anemone (posebno A.nemorosa) i Ranunculus ficaria. Rasprostranjenost: Evropa, Japan (GBIF) i Severna Amerika.

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.