Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Holwaya mucida (Schulzer) Korf. & Abawi

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2022.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2022.

 

 

Opis: Saprofit, raste na kori trulog drveta, najčešće lipe i jove. Apotecije rastu pojedinačno ili u grupi, 2-15мм u prečniku, obkonične, sa blagim udubljenjem u sredini, sa spoljne strane sitno naborane, maslinasto braon do crne boje; u donjem delu se produžavaju u dršku; baza drške sužena, sitno bradavičava; sa spoljne strane sitno naborana, maslinasto braon do crne boje. Aseksualni stadijum se javlja nezavisno ili zajedno na istom mestu sa seksualnim i naziva se Crinula caliciformis. Ima oblik šibice odnosno crne drške sa sluzavom sivkasto-žućkastom ili beličastom glavičastom masom na vrhu.  

 

Mikroskopske karakteristike: askusi sa 8 spora; spore 30-65 х 2.5-4 µm, ± cilindrične sa 11-19 pregrada, hijaline, sa sitnim gutulama; parafize cilindrične, blago proširene pri vrhu.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.