Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hyaloscypha fuckelii Nannf.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulom drvetu. Apotecije površinske, prečnika do 0,7 mm, kupulatne, usko sedeće ili sa kratkom drškom. Himenijum gladak, čisto beo, vodenasto sivkast do potpuno siv kad je svež a kad se osuši postaje crvenkasto-braon do narandžasto-braon, ravan do plitko konveksan; ivica istaknuta, valovita, sakriva himenijum kad se osuše. Spoljašnja površina i naročito ivica prekriveni gustim belim dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa blago koničnim vrhom, biserijatni, 25-44 (-47) x 4.6-6.5 (-7.0) µm, J+, croziers+. Parafize do blago glavičaste, granate. Spore elipsoidne do duguljasto-elipsoidne, retko vretenasto-elipsoidne, hijaline (zidovi retko postaju smeđi), 5,5-9.5 (-11,2) x 1,8-2,4 (-2,9) µm, veoma retko sa pregradama, najčešće bez uljanih kapi (uglavnom samo sa sitnim, tamnim grudvicama na krajevima), retko sa po jednom uljanom kapi na svakom kraju ili sa više njih. Dlake usko konusne do lageniformne,  prave do blago izuvijane, uglavnom bez pregrada ili sa jednom pri osnovi ili u sredini, 30-60 (-87) x 2-6 µm, retko 20-30 x 2-4 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.