Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus macroguttatus Baral, Declercq & Hengstm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, u kasno leto i jesen, na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih dikotiledonih biljaka. Apotecije plitko peharaste do diskoidne, prečnika 0,5-2 (-2.5) mm, sa dugom drškom. Himenijum mlečno beo do sveto krem, ponekad svetlo žut, blago konkavan do ravan, ivica blago podignuta. Spoljašnja površina vremenom postaje krem-oker do crveno-braon, prema osnovi delom svetlo do jarko (crvenkasto-) braon, glatka ili fino dlakava. Drška cilindrična, prema osnovi obično sužena (retko blago bulbozna), glatka ili fino fino dlakava, dužine oko 2-7 (-10) mm.

Mikroskopske karakteristike: Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija dimenzija 30-65 × 2-4 (-5,5) μm, odvojen od spoljašnjeg ekscipuluma tankim slojem od textura porrecta.  Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od blago do srednje želatiniziranih ćelija dimenzija 14-25 (-33) × (4-) 5-9 (-10) μm. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 90-115 (-120) × 9-10,8 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, blago proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama, razgranate pri osnovi. Spore cilindrično-vretenasto-navikularne (oblika cigare), na krajevima blago sužene (zaobljene do subzašiljene), prave do ponekad blago zakrivljene ili nejednakostrane, bez pregrada (zrele sa jednom), (14,5-) 16-20 (-21) ((–25)) × (3,5-) 3,8-5(-5.5)  μm, hijaline, sa dve krupne uljane kapi i 1 (-2) manje na svakom kraju (okružene sa puno sitnih).

Rasprostranjenost: Evropa, Indija i Kina.

Ref.: Baral, H.-O. (2015) Hymenoscyphus menthae, H. macroguttatus and H. scutula, a comparative taxonomic study emphasizing the value of spore guttulation and croziers.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.