Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus serotinus (Pers.) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Vrdnik), 2014.

 

 

Opis: Raste u grupi na trulim grančicama bukve (Fagus) i graba (Carpinus), takođe i na peteljkama listova javora (Acer). Apotecije prečnika (0,5) 1-5 mm mm, u početku kupulatne a zatim skoro ravne, sa dugom drškom. Himenijum gladak, žut kad je svež a braonkast kad se osuši, prema ivici svetliji. Spoljašnja strana svetlija i blago brašnasta. Drška 0,5-4 x 0.5 mm duga, u donjem delu tamnija i sužena.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen ćelija sa prilično debelim zidovima, 7-26 x 4-5 μm. Središnji ekscipulum od textura porrecta, nije jasno odvojen od spoljašnjeg ekscipuluma, sastavljen od ćelija prečnika oko 3 μm, Askusi sa 8 spora, glavičasti,  biserijatni, 110-140 x 8,5-11 μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, prečnika 2-3 μm, sa pregradama, ispunjene refraktivnim vakuolama bledo žute boje. Spore glavičaste, na gornjem kraju zaobljene a na donjem zašiljene, prave ili zakrivljene, glatke, bez pregrada, sa sa brojnim sitnim uljanim kapima, (11-) 19,0-24,7 (-30,5) x (2,4-) 2,7-3,3 (-3,5) μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.