Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hypoderma rubi (Pers.) DC.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 

Askomate i konidiomate se razvijaju na istom supstratu. Askomata 0,8-3,0 x 0,3-0,6 mm, eliptična do sublinearna, ± sužena na zašiljenim krajevima, neotvorena sa sjajnim, crnim zidovima i ponekad sa svetlijom zonom duž buduće linije otvaranja. Askomata se otvara linearnim prorezom sa uskom žutom, crveno-braon ili tamnobraon zonom. Konidiomate prečnika 0,1-0,3 мм, kružne, u početku svetlo braon a kasnije tamnobraon, spoljašnje ivice i oko centralne ostiole crne. Askusi sa 8 spora, 110-160 x 11-14 µm, glavičasti, sa drškom, spljošteni na vrhu. Parafize prečnika 1,0-1,5 µm, na vrhu savijene, prelaze visinu askusa za 5-15 µm. Spore smeštene u gornjem delu askusa, glatke, hijaline, vretenaste, blago zakrivljene, u sredini najšire, na gornjem kraju zaobljene a na donjem sužene, bez pregrada, 15-28 x 2,5-5,5 µm, okružene dobro razvijenim želatinoznim omotačem. Konidiogene ćelije 7-12 x 2-4,5 µm, zašiljene na vrhu. Konidije 3-5 x 1-1,5 µm, cilindrične, hijaline, zaobljenih krajeva, bez pregrada. Stanište: Saprob, raste tokom godine na trulim grančicama, peteljkama i listovima raznih vrsta biljaka a najčešće na kupini (Rubus spp.). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Peter R. Johnston (2011) Rhytismataceae in New Zealand 3. The genus Hypoderma.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.