Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hypoxylon perforatum (Schwein.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi, tokom godine na otpalim granama različitih vrsta listopadnog drveća, najčešće na onima koje nisu u dodiru sa zemljom. Strome jastučaste do rašireno jastučaste kada su na kori drveta a raširene kada su na drvetu bez kore, sa neizraženim do izraženim humkama peritecija (između humki često naborane), dužine 2-25 mm, širine 2-8 mm i visine 0,5-1 (2,5) mm, po površini crvenkasto-braon, sepija do vinasto braon. U reakciji sa KOH iz žutih granula ispod površine ekstrahuje se pigment oker boje, zelenkasto žute do boje ćilibara. Tkivo ispod peritecija tamno braon, neupadljivo ili do 2 mm debljine. Peritecije okruglaste do objajaste, širine 250-300 (400) µm i visine 300-400 µm. Ostiole su ispod površine strome, upadljivo okružene prstenom bele supstance, prečnika 60-120 µm kod zrelih stroma.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 80-128 x 6-8 µm, sa amiloidnim diskoidnim apikalnim prstenom visine 0,8-1,5 µm i širine 2-2,8 µm. Spore braon do tamno braon, glatke, elipsoidne, sa nejednakim krajevima, često polumesečaste, 9,7-11,5 x 4,7-5,3 µm; germinativni prorez prav.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.