Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na kori ili drvetu bez kore različitih vrsta listopadnog drveća. Strome raširene, rašireno jastučaste do jastučaste, sa neizraženim do veoma izraženim humkama peritecija (između humki često naborane), dužine 2-80 mm, širine 3-30 mm i visine 1-1,3 (2) mm, po površini rđaste, crvenkasto-braon do boje tamne cigle; nezrele široko raširene sa žuto-narandžastim ivicama. U reakciji sa KOH iz narandžasto-braon granula ispod površine ekstrahuje se pigment narandžaste do rđaste boje. Tkivo ispod peritecija obično upadljivo, tamno braon do crnkasto, do 1 (1,5) mm debljine. Peritecije okruglaste do objajaste, širine 300-650 µm i visine 450-800 µm. Ostiole su ispod površine strome, upadljivo okružene prstenom bele supstance, prečnika 50-70 µm kod zrelih stroma. Anamorf liči na rod Nodulisporium.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 130-180 x 6-9 (10) µm, sa amiloidnim do slabo amiloidnim diskoidnim apikalnim prstenom visine 0,5-1,5 µm i širine 2-2,7 µm. Spore braon do tamno braon, glatke, elipsoidne, sa nejednakim krajevima, 8,8-11 (12) x 4-5,5 µm; germinativni prorez prav.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.