Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ionomidotis fulvotingens (Berk. & M.A. Curtis) E.K. Cash

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 

Apotecije prečnika 1-7 mm, u početku peharaste a zatim diskolike sa ivicom savijenom na dole, često sa jasnom drškom dok su mlade, razvijaju se iz ± crnkaste inkrustacije nalik na stromu. Himenijum gladak, maslinasto-crn do crveno-braon, spoljašnja strana i ivica malo tamniji. Ekscipulum od textura globulosa/prismatica raspoređenih u vidu palisada, sa KOH rastvara se pigment i postaje crveno-braon. Askusi sa 8 spora, biserijatni, 40-50 x 5 µm, J-, kr.+. Parafize končaste, ponekad zakrivljene na vrhu. Spore cilindrične, blago zakrivljene, glatke, hijaline, sa po 2 uljane kapi, 5-6,5 x 1-1,5 (2) µm. Stanište: Saprob, raste u grupama tokom jeseni i zime na trulom drvetu i granama sa korom različitih vrsta listopadnog drveća (Acer, Fraxinus, Alnus, Corylus). Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Azija (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.