Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lachnum pudicellum (Quél.) J. Schröt.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2019.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od or proleća do leta na trulim stabljikama trava (Poaceae). Apotecije prečnika 0,6-1 mm, dok su mlade plitko peharaste a zatim tanjiraste i blago ispupčene. Himenijum beličast do žućkasto-krem, gladak; ivica belo dlakava. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, gusto pokrivena belim dlakama. Drška cilindrična, duga 0,3-0,5 mm, pri osnovi bela.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 30-35 x 2,5-4 μm. Parafize kopljaste, septatne, duže od askusa za 15-25 μm, ispunjene hijalinim, ređe žutim, vakuolama. Spore vretenaste do cilindričneste, glatke,  bez pregrada i uljanih kapi, hijaline, 6-11.5 x 1-2,2 μm. Dlake hijaline, tankih zidova, sa malo pregrada, na vrhu glavičasto proširene, fino bradavičave, 80 x 2-3 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.