Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Leotia lubrica (Scop.) Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2010.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 

Apotecije visine 1-7 cm, sastoje se od gornjeg fertilnog glavičastog dela i stopala, ± viskozno želatinozne, oker žute, često zelenkaste ili maslinaste a ne retko prelaze u tamno zelene do skoro crne sazrevanjem. Glavica prečnika 0,5-2 (4) cm, nekad i veća od toga, varira u formi ali ± konveksna, nepravilno režnjevita, gola, sa ravnom ili blago neravnom površinom, lepljiva ili sluzava kad je sveža, sa talasastom i savijenom ivicom. Drška 2-5 (8) cm duga i 0,3-1 cm široka, gola, često sitno pahuljičasta ili dlakava, ponekad uzdužno izbrazdana, sluzava kad je sveža, iste boje ili svetlija od glavice, na oštećenim mestima postaje tamno zelena, šuplja ili ispunjena želatinoznom masom. Askusi sa 8 spora, u donjem delu uniserijatni a u gornjem biserijatni, cilindrično-glavičasti, na vrhu zaobljeni, 115-160 x 7-12 μm, J-. Parafize končaste, granate pri osnovi, proširene na vrhu (do 3-4 μm), na krajevima često sa nakupljenom amorfnom masom. Spore usko elipsoidne, cilindrično-duguljaste ili vretenaste, prave ili blago zakrivljene, glatke, sa zaobljenim krajevima, zrele sa 5-7 pregrada, u početku bez uljanih kapi a zatim sa puno, hijaline, 16-28 x 4-6 μm. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupi u listopadnim i četinarskim šumama, u mahovini, na vlažnoj zemlji ili ponekad na trulom drvetu, od kasnog proleća do jeseni. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.