Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Moellerodiscus tenuistipes (J. Schröt.) Dumont

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 

Apotecije pojedinačne (do brojne), širine 0,5-1 (-2) mm i visine (1-) 2-5 (-7) mm, sa dugom drškom. Himenijum crvenkasto-braon, sušenjem postaje žuto-mrk; ravan, sušenjem postaje blago konveksan. Receptakulum plitko peharast, spoljašnja strana svetlija od himenijuma. Drška cilindrična ili se blago sužava prema dole, tanka, glatka, crvenkasto-braon, prema osnovi postaje crna. Središnji ekscipulum od textura intricata, sastoji se od hijalinih do blago pigmentisanih ćelija tankih zidova širine 2-4 (-5) µm. Spoljašnji ekscipulum uglavnom od textura angularis, sastoji se od ćelija tankih pigmentisanih zidova; ćelije su uglavnom orijetisane perpendikularno u odnosu na površinu apotecije i na površini se završavaju produžecima dužine 4-15 µm i širine 2-4 µm. Ivica apotecije uska, sastoji se uglavnom od intenzivno pigmentisanih pravougaonih ćelija. Askusi sa 8 spora, cilindrični do subglavičasti,  35-45 (-60) x (4-) 5-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, retko proširene na vrhu, hijaline ili ponekad sa blago pigmentisanim zidovima pri osnovi, jednostavne ili retko granate pri osnovi, iste dužine ili blago nadvisuju askuse. Spore subvretenaste do subjajaste, generalno blago šire na jednom kraju, nejednakostrane, 5-7 (-8,5) x 2 (-3) µm, hijaline, glatke, bez pregrada, bez uljanih kapi, uniserijatne ili u gornjem delu biserijatne a u donjem uniserijatne. Stanište: Raste uglavnom na otpalim listovima različitih vrsta biljaka (Castanea, Filipendula, Epilobium, Rubus, Salix). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

Reference:

-Dumont, K.P. (1976) Sclerotiniaceae XI. On Moellerodiscus (Ciboriopsis).

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.