Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Mollisia cinerea (Batsch) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 

 

Opis: Raste tokom cele godine u grupi na vlažnom trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije sedeće, diskoidne do tanjiraste, prečnika 0,5-2,5 (-4) mm. Himenijum skoro beo do siv, naboran, često sa vijugavim, podignutim, bledim ivicama, režnjevit.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura intricata, sastavljen od hijalinih ćelija,  spoljašnji ekscipulum od textura globulosa, sastavljen od ćelija sa tamnim, debelim zidovima, prečnika do 16 μм, na ivici ove ćelije su izdužene u hijaline ili blago sivkaste dlake, dužine 35-50 μм. Reakcija sa KOH negativna. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 50-70 × 4-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prečnika 2,5-4 µm, blago proširene pri vrhu. Spore 7,5-10 × 2,5-3 µm, elipsoidno duguljaste do subvretenaste, hijaline, bez pregrada, često zakrivljene, bez uljanih kapljica (ponekad sa sitnim na krajevima).

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

           Van Vooren, N. (2010) Sur quelques Mollisia récoltés à la session Ascomycètes en mai 2010.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.