Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Mollisia rosae (Pers.) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Neradin), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Neradin), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Irig), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi tokom proleća na trulim granama divlje ruže (Rosa spp.) koje leže na zemlji. Apotecije bez drške, leže na crno-braon subikulumu, u početku zatvorene a zatim peharaste i nepravilno raširene zbog zbijenog rasta, prečnika 0,5-1,5 mm. Himenijum gladak, tamno siv do skoro crn. Ivica sa beličastim dlakama. Spoljašnja površina crno-braon, dlakava.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 50-60 x 7,5-10 µm. Parafize cilindrične, septatne, blago proširene na vrhu. Spore cilindrične, glatke, hijaline, 6-8,5 х 2-2,5 µm, sa 2 male uljane kapi. Ivične dlake septatne, sa tankim zidovima, ponekad glavičaste na vrhu, u gornjem delu hijaline, pri bazi braon, do 100 x 5 µm. Subikulum sastavljen od hifa debljine 3-5 µm, debelih zidova.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.