Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Mollisina rubi (Rehm) Höhn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2021.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, uglavnom na otpalim listovima kupina (Rubus spp.) ali i na trulim stabljikama različitih zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće na uskoj osnovi ili subsedeće,  prečnika 0,1-0,3 mm. Himenijum svetlo braonkast i svež i suv. Receptakulum tanjirast, svetlo braonkasto-beo, ivica bela i blago savijena na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura angularis do textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim do čvrstim zidovima (na ivici apotecije ćelije su usko izdužene); zidovi ćelija sa čvrstim projekcijama. Dlake cilindrične do subglavičaste, tankih zidova, hijaline, 10-20 × 2,5-4 µm, sa brojnim prstolikim granama, grane duge do 5 µm, čvrste (u KOH čvrstoća se gubi). Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti do glavičasti, 25-40 × 3-5 µm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, na vrhovima zaobljene do veoma blago proširene, širine 1,2-1,5 µm, ne nadvisuju askuse. Spore jajasto-elipsoidne, hijaline, bez pregrada i uljanih kapi, 3-5 × 1-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.