Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Phomatospora dinemasporium J. Webster

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste na stabljikama i lišću različitih vrsta trava (Poaceae), znatno ređe na zuki (Juncus). Plodna tela ± okruglasta, prečnika 120-200μм, često grupisana u slabo razvijenoj uzdužnoj stromi, uronjena u supstrat, slabo bradavičava. Češće se nalazi u anamorfnom stadijumu koji se naziva Dinemasporium strigosum. Konidiomata prečnika do 200µm, površinska, crna, u početku okruglasta a zatim kupulatna, tankih zidova, oko ivice sa brojnim tamnim dlakama dužine do 220µm.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 74-86 х 5-6 μм, cilindrični, tankih zidova, zaobljenog vrha. Spore vretenasto-elipsoidne, hijaline, bez pregrada, tankih zidova, bez sluzavog omotača, , 9-12 х 3-3.5 µm. Konidiofore hijaline, jednostavne ili nepravilno razgranate. Konidiogene ćelije do 25 x 1.5-2.5µm, ± cilindrične, ne razlikuju se jasno od konidiofora. Konidije 9.5-11 x 1.5-2µm, cilindrične, ponekad blago zakrivljene, hijaline, bez pregrada, na oba kraja sa nastavkom u vidu dlake dužine 5-7µm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.