Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pirottaea senecionis (Cooke & W. Phillips) Nannf. (on Centaurea scabiosa)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije potpuno crne, sedeće, delom uronjene u supstrat, u početku zatvorene a zatim postaju gotovo ravne, kad se osuše ponovo se zatvore, prečnika do 1 mm. Spoljašnja strana sa krutim, crnkasto-braon dlakama koje su najduže i najgušće na ivici.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 50-60 x 5,5-6,5 µm. Parafize tanke, blago proširene na vrhu. Spore usko cilindrične, ponekad blago glavičaste, hijaline, zrele sa pregradama, obično sa 2 uljane kapi, 8-14 (-16) x 2,5-3 µm. Ivične dlake glatke, duge 40-50 x 6-7 µм, sa 1-2 pregrade, naglo zašiljene.

 

Rasprostranjenost: Evropa

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.