Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Proliferodiscus pulveraceus (Alb. & Schwein.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Vorovo), 2019.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste u grupama na trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,5-1,5 mm, u početku peharaste a kasnije ± raširene sa nepravilnim ivicama, drška kratka; himenijum gladak, zelenkasto žut; spoljašnja strana prekrivena belo-sivim dlakama.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, sa amiloidnom apikalnom porom;; parafize filiformne, cilindrične, ponekad razgranate, bez septi, žućkaste, sa dosta uljanih kapi, neznatno duže od askusa. Spore cilindrično-elipsoidne, glatke, bez septi, 5 × 2-2,5 µm; dlake cindrične, ponekad blago proširene pri vrhu, debelih zidova, ± bradavičave.
 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.