Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Propolis farinosa (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 

Apotecije prečnika do oko 5 mm, uronjene u drvo, u početku zatvorene a sazrevanjem kora drveta puca i otkriva se himenijum. Himenijum elipsoidan ili blago nepravilnog oblika, ravan, brašnast, sivo-beo na površini, ispod tamniji, braon. Tkivo po obodu zajedno sa tkivo domaćina formira podignutu ivicu oko himenijuma. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, (95-) 140-150 x 12-13 (-18) µm, J-, kr.+. Parafize končaste, cilindrične, prečnika 1 µm, sa jako razgranatim, zakrivljenim krajevima (prečnika oko 2 µm), izrazito nadvisuju askuse (-25 µm). Spore elipsoidne, izduženo-elipsoidne ili alantoidne, glatke, hijaline, sa najčešće dve krupnije i više sitnih uljanih kapi, bez pregrada, 18-22 (-27) × 5-6 (-8) µm. Stanište: Raste u grupama tokom godine na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća, znatno ređe na četinarskom, takođe pojavljuje se i na šišarkama borova. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

Reference:

-Beaton, G. (1976) Australian discomycetes on dead logs and branches.

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.