Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Psilachnum eburneum (Roberge) Baral (on Festuca silvatica)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2021.

 
 

Opis: Raste razbacano na trulim travama (Poaceae). Apotecije površinske, sa kratkom drškom,  prečnika 0,1-0,25 mm. Himenijum beličast. Receptakulum peharast, beo, sa ivicom blago savijenom na dole. Drška tanka, dužine kao polovina širine apotecije.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, zaobljene na vrhu do blago zašiljene, sa 0-1 pregradom, hijaline, sa glatkim tankim zidovima, 30-35 × 2-3 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 25-40 × 4-5 µm, J+(p), kr.-. Parafize lanceolatne, sa 0-2 pregrade, širine do 3 µm, nadvisuju askuse do 15 µm. Spore cilindrično-glavičaste, blago zakrivljene, bez pregrada i uljanih kapi, 6-9 × 1,2-1,8 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Južna Amerika, Novi Zeland.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.