Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Psilachnum inquilinum (P.Karst.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Bruje), 2021.

 
 

 

Opis: Raste razbacano do u grupi na trulim stabljikama rastavića (Equisetum spp.). Apotecije površinske, subsedeće, prečnika do 0,8 mm. Himenijum beličasto-žut i svež i suv. Receptakulum plitko peharast, beličast, prekriven kratkim belim dlakama koje ivici daju izgled kao da je savijena na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične, zaobljene na vrhu, sa 0-3 pregrade, hijaline, sa glatkim tankim zidovima, 30-70 × 2-3 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 35-45 × 5-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize usko lanceolatne do lanceolatne, širine do 2-2,5 µm, nadvisuju askuse do 10 µm. Spore cilindrično-vretenaste do cilindrično-glavičaste, bez pregrada, sa dve male uljane kapi na krajevima, 6-9 × 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.