Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pyrenopeziza atrata (Pers.) Fuckel (on Apiaceae)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama pri osnovi trulih stabljika različitih, uglavnom krupnijih zeljastih biljaka. Apotecije sedeće, u početku okruglaste a zatim postaju ravne, prečnika 0,5-1 mm. Himenijum sivo-maslinast, gladak; ivica svetla, valovita, sa dlakama. Spoljašnja strana iste boje ili tamnija od himenijuma, prekrivena dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 40-55 x 5-7,5 µm, J+, krozijer+. Parafize cilindrične, sa okruglastim vakuolama i 1-2 pregrade, blago sužene na vrhu, ne nadvisuju askuse. Spore izduženo-elipsoidne, hijaline, bez pregrada, sa više sitnih uljanih kapi, (6-) 8-10,5 (-12) x 1,7-2,5 µm. Ivične dlake cilindrične do blago glavičaste, braon, tankih zidova, sa 2-3 pregrade, glatke, duge do 60 µм a širine 3-5 µм (na vrhu do 6 µм), na vrhu zaobljene. Dlake na spoljašnjoj strani apotecije hijaline.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.