Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pyrenopeziza carduorum Rehm (on Centaurea scabiosa)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka (uglavnom Cirsium i Centaurea). Apotecije potpuno crne, sedeće, prečnika 0,7-1,1 mm, u početku zatvorene a zatim postaju gotovo ravne. Himenijum tamno siv do crn, gladak; ivica svetla, fino nazubljena. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, dlakava.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 46,2-57,7 x 5,8-6,7 µm. Parafize končaste, jednostavne, hijaline. Spore izduženo vretenaste, hijaline, bez pregrada, pomalo zakrivljene, zašiljene na krajevima, 14,4-16,9 (23,1) x 1,9-2,9 µm. Ivične dlake glatke.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.