Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Pyrenopeziza rubi (Fr.) Rehm (on Rubus sp.)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano na trulim granama kupine (Rubus spp.). Apotecije sedeće, ili izranjaju iz supstrata, u početku zatvorene a zatim postaju ravne, prečnika 0,5-1 mm, sa belom ivicom. Himenijum sivo-maslinast, gladak; ivica i spoljašnja strana sa dugim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 40-60 x 5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, sa okruglastim vakuolama i jednom pregradom pri osnovi. Spore elipsoidne, hijaline, glatke uglavnom bez pregrada, sa više sitnih uljanih kapi, 6-9 (-10) x 1,8-2,2 (-3) µm. Ivične dlake glatke, duge preko 50 µm a širine 3-4 µm, sa pregradama, hijaline i subhijaline, na vrhu tupe; dlake na spoljašnjoj strani apotecije sivkasto-braon.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.