Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rhytisma acerinum Pers. (on Acer campestre)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2011.

 
 

 

Plodna tela pojedinačna ili po nekoliko u grupi, crna, naborana, prečnika 10-20 mm, sastoje se od ± zaobljenih crnih površina nalik stromi koje se nakon sazrevanja otvaraju i tada male apotecije postaju vidljive. Himenijum oker-siv. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 130 x 10 µm, J-. Parafize končaste, sa pregradama, savijene i ponekad razgranate na krajevima. Spore končaste, hijaline, sa uljanim kapima i zrnastim sadržajem, glatke, 55-70 (80) × 1,5-2,5 µm, u askusima raspoređene paralelno. Stanište: U anamorfnom obliku, u vidu crnih fleka, raste kao parazit tokom godine na živim listovima najčešće javora (Acer pseudoplatanus) ali i drugih vrsta iz roda Acer. Teleomorf se razvija tek nakon opadanja listova, tj. u stelji sledećeg proleća. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, severna Afrika, Azija (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.