Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rodwayella citrinula (P. Karst.) Spooner

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama na trulim ostacima uglavnom trava (Poaceae). Apotecije sedeće ili sa vrlo kratkom drškom, tanjiraste, prečnika 0,5-1 mm, glatke do brašnjave, pri osnovi sa vidljivim hifama nalik subikulumu . Himenijum ravan do blago ispupčen, bledo oker ili žut kad je svež a starenjem postaje braon-žut do tamno narandžast kad se osuši; ivica valovita. Spoljašnja strana svetlija, gola ili fino dlakava.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, cilindrični do cilindrično-glavičasti, J+(p), crosiers+, 39-61 x 4.6-6 μm. Parafize cilindrične, prečnika 1-2 μm, blago proširene na vrhu (2,5-3 μm), sa 1-4 pregrade, granate, neznatno nadvisuju askuse. Spore elipsoidno- vretenaste do elpsoidno-glavičaste, bez pregrada (zrele sa 1 pregradom i ponekad sužene na tom mestu), hijaline,

glatke, 7,7-12.5 x 1,5-2,2  µm.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Koreja.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.