Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rosellinia mammaeformis (Pers.: Fr.) Ces. & De Not.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2021.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na otpalim granama više vrsta listopadnog drveća. Strome uniperitecijatne, raspoređene razbacano do grupno (retko su 2-3 peritecije srasle), poluloptaste do subokruglaste sa obično spljoštenim vrhom (retko čašicolikim), široke pri osnovi, tamno braon do crne, visine 0,6-0,9 mm i prečnika 0,7-1 mm, karbonatne; subikulum odsutan kod zrelih stroma. Ostiole blago do široko konusne, bradavičave.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, sa cilindričnim apikalnim aparatom sa istaknutim obodom na vrhu, visine 3,5-5 µm i širine 2,8-3,8 µm. Spore braon, elipsoidne sa nejednakim krajevima, krajevi tamnije obojeni, 17-21 x 6-7 µm; germinativni prorez prav, nalazi se na manje konveksnoj strani, sluzavi omotač prisutan na oba kraja i na spljoštenijoj strani.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.