Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia bolaris (Batsch.) Rehm

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2012.

 
 

 

Apotecije u početku peharaste a zatim raširene, prečnika 2-8 (10) mm. Himenijum gladak do blago naboran, tamno žute do svetlo maslinasto-žute boje. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum ili nešto svetlija i malo dlakava. Drška 2-5 (10) mm, neznatno tamnija prema osnovi. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 125-143 × 10-11,5 µm. Parafize končaste, septatne, ponekad prema vrhu proširene. Spore cilindrične do elipsoidne, glatke, hijaline, sa 1-3 pregrade, 16-20 × 5-5,5 µm, zrele ponekad sa sekundarnim sporama na krajevima. Stanište: Raste u proleće i leto, pojedinačno ili u grupi na trulom drvetu najčešće graba (Carpinus). Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.