Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia echinophila (Bull.) Höhn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni cot), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni cot), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni cot), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni cot), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni cot), 2018.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-7 (10) mm, u početku poluloptaste i urceolatne a zatim peharaste do diskolike, sedeće ili sa kratkom drškom. Himenijum kestenjasto-braon, gladak. Spoljašnja strana oker-smeđa, ivica nešto svetlija i zubčasta; drška iste boje ili tamnija prema osnovi. Supstrat na kome rastu postaje crnkast. Askusi sa 8 spora, biserijatni, 110-120 × 10-13 µm, J+(p). Parafize končaste, sa pregradama, prema vrhu neznatno proširene, sa braon sadržajem. Spore cilindrične, glatke, hijaline, 15-20 × 5-6 µm, često sa uljanim kapima, zrele sa do 3 pregrade i sa sekundarnim sporama na krajevima. Stanište: Raste u jesen, pojedinačno ili u manjoj grupi na unutrašnjoj strani kupula kestena (Castanea) koje leže na zemlji, kao i na kupulama hrasta (Quercus). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF), Japan.

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.