Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia firma Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Trešnjevac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 

Apotecije prečnika 4-12 mm, u početku peharaste ili diskolike a zatim raširene, valovitih ivica, udubljene u sredini. Himenijum maslinasto-braon do svetlo crvenkasto-braon, gladak. Spoljašnja strana iste boje ili tamnija od himenijuma, često naborana. Ivica tamnija, često savijena na gore. Drška 2-5 (-12) mm duga (ponekad nedostaje), glatka, neznatno tamnija od spoljašnje strane apotecije. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrični, 120-160 × 7-9 µm, J+(p). Parafize končaste, račvaste pri bazi, sa pregradama, široke 2 µm, prema vrhu proširene do 4 µm. Spore usko elipsoidne do cilindrične, ponekad blago zaobljene, glatke, hijaline, sa 3 pregrade, ispunjene uljanim kapima dok su mlade, 12-17 (19) × 3-5 (6,5) µm, klijaju u askusima zbog čega se na krajevima pojavljuju 1-3 sekundarne spore. Stanište: Raste u leto i jesen, pojedinačno ili češće u grupi na otpalim granama (najčešće na Querus, Alnus i Corylus). Rasprostranjenost: Evropa i centralna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.