Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia fruticeti Rehm

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Jazak), 2017.

 
 

 

Apotecije prečnika do 2,6 mm, u početku peharaste ili diskolike a zatim raširene. Himenijum oker-braon do crveno-braon, gladak. Spoljašnja strana svetlija od himenijuma, naborana. Ivica valovita, tamnija, često savijena na gore. Drška 1-2 mm duga, tamnija od spoljašnje strane apotecije. Askusi sa 8 spora, uniserijatni do nepravilno biserijatni, cilindrično-glavičasti, 105-160 x 11-17 µm, J+(p). Parafize končaste, jednostavne, sa pregradama, široke 2 µm, prema vrhu proširene do 3,5 µm. Spore elipsoidne do blago vretenaste, ponekad sužene na jednom kraju, često malo zakrivljene, glatke, hijaline, sa 3 pregrade, ispunjene sitnim uljanim kapima (ili sa 2 krupnije), 13,5-18 x 5-7 µm, ponekad klijaju u askusima zbog čega se na krajevima pojavljuju sekundarne spore. Stanište: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama na trulim granama kupine (Rubus spp.). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

Reference:

-Kummer, V. (2002) Rutstroemia fruticeti und Velutarina rufoolivacea – zwei wenig beachtete Besiedler abgestorbener Rubus fruticosus-Ruten. Feddes Repertorium 113 (1–2): 96–106

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.