Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2021.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-6 mm, u početku poluloptaste ili oblika urne a zatim peharaste do tanjiraste sa drškom. Himenijum oker do oker-braon, gladak; ivica ponekad prilično tamnija i slabo zubčasta.  Spoljašnja površina iste boje kao himenijum. Drška nešto tamnija i crno-braon prema osnovi, 0,5-8 mm duga. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 100-110 × 8,5-9,5 µm. Parafize končaste, sa pregradama, prema vrhu zakrivljene i blago proširene. Spore alantoidne do bubrežaste, glatke, hijaline, zrele sa jednom pregradom, 13-14 (-17) × (4-) 4,5-5,5 µm. Stanište: Raste pojedinačno ili po nekoliko zajedno tokom leta i jeseni u stelji na peteljkama otpalih listova kestena (Castanea) i hrastova (Quercus), ređe bukve (Fagus). Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika(GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.