Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Rutstroemia cf. venusta Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 

Apotecije prečnika 0,8-1,5 mm, u početku okruglaste a zatim plitko peharaste, sa drškom. Himenijum ljubičasto-roz kad je svež, posebno na ivici, a kad se osuši postaje bleđi, ružičast do žućkast; ivica blago podignuta, belo dlakava. Spoljašnja strana grubo belo dlakava. Drška kratka, blago sužena prema osnovi, belo dlakava. Ekscipulum se sastoji od izduženihih ćelija prečnika 3-6,5 µm, blago zadebljalih zidova, prekrivenih sivim ili purpurnim pigmentom; između ćelija se nalazi puno sitnih bezbojnih kristala, nepravilnog oblika, prečnika do 10 µm. Zubci na ivici apotecije dugi 50-100 µm, sastavljeni od cilindričnih, bezbojnih ćelija debljine 4-9 µm, na vrhu tupih, sa kristalim između njih. Askusi sa 8 spora, cilindrični, 100-110 x 7-9,5 µm, uniserijatni, J-. Parafize cilindrične, širine 2-3 µm, u gornjem delu blago proširene, sa pregradama. Spore bubrežaste ili vretenasto elipsoidne, 13-20 x 5,5-7,5 µm, asimetrične, na jednom ili na oba kraja sužene, hijaline, bez pregrada (ponekad sa jednom), sa dve krupne uljane kapi. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupama na trulim listovima Helianthemum grandiflorum. Rasprostranjenost: Evropa.

 

Reference:

-Svrček, M. (1966) Species novae Discomycetum e Cechoslovakia.

 

Napomena: Tekst je originalni opis vrste R.venusta. Primerci koje sam ja našao nisu identični a razlikuju se u sledećem: rasli su na mumificiranim plodovima šljive; dimenzije askusa 127-130 x 10-11 µm, J+(p); dimenzije spora 9,8-11,8 x 4,8-5,4 µm

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.