Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ruzenia spermoides (Hoffm.) O. Hilber

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2019.

 

 

Opis: Saprob, raste u velikim, zbijenim grupama tokom cele godine na trulom drvetu (sa i bez kore) različitih vrsta listopadnog drveća. Peritecije okruglaste, prečnika 0,6-1 mm, crne, sa grubom površinom. Peritecijalni kljunovi blago papiliformni i ponekad sa krestom od beličastih masa izbačenih spora.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 100-120 x 10 µm, sa jasnim apikalnim prstenom. Parafize končaste, bez septi. Spore cilindrične, glatke, hijaline, zakrivljene, 20-23 x 4 µm, sa nekoliko uljanih kapi i zrnastim sadržajem.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.