Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 
 

 
 

Kukavica (selo Bara), 2018.

 
 

 

Sklerocijum je van tkiva domaćina, leži slobodan ili zakačen za stabljiku, crn, ovalan do jastučast. Apotecije prečnika 3-10 мм, tanjiraste do ravne ili konveksne i blago umbilikatne, takođe mogu biti i levkaste, sa drškom, izlaze jedna do nekoliko iz istog sklerocijuma. Himenijum gladak, svetlo oker-braon. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum; ivica takođe ali ponekad i nešto tamnija. Drška dužine 5-25 mm, cilindrična i često vijugava, šuplja, oker-braon, fino belo pahuljičasta. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 118-133 x 8-8,5 μm. Parafize cilindrične, delom sa pregradama, blago proširene pri vrhu. Spore elipsoidne, hijaline, glatke, sa 2 uljane kapi, 10-11 x 5 μm. Stanište: Raste u grupi tokom proleća i leta na ostacima različitih vrsta zeljastih biljaka. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, južna Afrika, Australija i Novi zeland(GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.