Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Sclerotinia trifoliorum Erikss.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2013.

 
 

 

Sklerocium inficira i oštećuje žive biljke a apotecije se najčešće nalaze na detelini (Trifolium).  Sklerocije su površinske, okruglaste do cilindrične, 2-12 (-20) x 2-8 mm, spolja crne a unutra bele. Iz svake se razvija jedna do više apotecija. Apotecije prečnika 3-7 (-10) mm, ravne do blago konkavne dok su mlade, zrele peharaste, sa valovitom ivicom. Himenijum crvenkasto-braon (ivica i drška ponekad tamniji), gladak. Drška visine 3-15 (-28) mm i širine 1-2 mm, često se širi prema vrhu. Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 140-200 x 10-12 μm. Parafize končaste, blago proširene pri vrhu (-3 μm), septatne, jednostavne ili slabo razgranate. Spore elipsoidne do alantoidne, hijaline, glatke, sa 2 uljane kapi na krajevima, 10-20 x (4-) 6-9 (-11) μm (4 spore u askusu su krupnije, uglavnom 13- 18 x 7-9 μm, a 4 sitnije, uglavnom 10-13 x 6-7 μm). Stanište: Raste kao parazit u jesen i proleće na biljkama iz familije Fabaceae. Rasprostranjenost: Evropa, Australija i Novi zeland (GBIF)

 

Reference:

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.