Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Spathularia flavida Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Stara planina (Vzganica), 2018.

 
 

 

Plodna tela visine 1,5-8 cm, sastoje se od gornjeg fertilnog glavičastog dela i drške. Glavičasti deo oker-žut do zatvoreno žut, uzdužno nepravilno valovit ili iskrivljen, suv i gladak, okružuje gornji deo drške. Drška bela ili žuta, blago braonkasta pri osnovi, glatka ili fino dlakava, šuplja, okruglasta ili pomalo spljoštena, prema osnovi se sužava (ponekad sa bulboznom osnovom), polazi iz svetlog ili žućkastog micelijuma. Askusi sa 8 spora skoro paralelno raspoređenih, 85-125 x 8-13 μm, J-. Parafize končaste, na vrhu granate, sa spiralno uvijenim krajevima. Spore usko glavičaste, u donjem delu zašiljene, glatke, hijaline sa više uljanih kapi, zrele sa pregradama, varijabilne po veličini, 30-95 x 1,5-2,6 μm, uokvirene želatinoznim omotačem. Stanište: Raste pojedinačno ili u grupi na zemlji u četinarskim šumama. Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Sesli E. (1998). Ten new records of macrofungi for Turkey.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.